ARAMA
Armutlu  Belediyesi

Misyon, Vizyon, Temel Değerlerimiz

Geri

Misyon, Vizyon, Temel Değerlerimiz

MİSYON

Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla, ilçemizin tüm değerlerine sahip çıkarak vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet gibi farklılıkları gözetmeden eşit hizmet sunarak karşılayan, tüm uygulamalarında katılımcı ve insan odaklı yaklaşımları benimseyen ve tüm projelerinde vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışıyla hizmet sunmak.

 

VİZYON

Armutlu‘yu çağdaş, teknoloji ile uyumlu, gelişim ve yenilikleri takip eden, halkla beraber, eğitim, sağlık ve kültürün belediyecilikteki önemini bilen bir yönetim anlayışı ile geleceğe hazırlamak ve yapılan hizmetlerle ilçeyi, Marmara’nın parlayan yıldızı yapmak, Belediyemizi Türkiye’nin örnek belediyelerinden biri yapmak.

 

TEMEL DEĞERLER

 

  • Hesap verilebilirlik:

Belediye hizmetlerinde kullanılan kaynakların büyük bir bölümü vatandaşın ödediği vergilerle oluşmakta olup, ihtiyaca uygun olarak kullanılmalıdır. Belediyenin görev ve yetkileri kanunlarla belirlenmiş ve denetime tabidir. Belediyemizde yapılan tüm iş ve işlemler de kanunlar çerçevesinde yürütmektedir.  • Eşitlik:

Belediyeler hizmet verirken, sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet gibi farklılıkları gözetmeden hizmet vermelilerdir. Belediyenin kaynakları, etkin ve siyasi baskılardan arınmış bir şekilde kullanılmalıdır. Belediye vergi ve diğer gelirlerin toplanmasında adaletli davranmalıdır. Belediyemiz kaynakların kullanımında, hizmet yapımında, yardım dağıtımında vb. gibi bütün vatandaşlara eşit mesafede bulunmakta, noktaya ihtiyaç oranında ve kaynaklar ölçüsünde hizmet ulaştırmaktadır.

 

  • Katılımcılık:

Belediye toplumu temsil eden kuruluş liderleriyle, ilişki içerisinde bulunulan kamu kurum amirleriyle, ilçedeki diğer seçilmişlerle, parti liderleri ve mahalle temsilcileri gibi toplumun ihtiyaçlarını takip eden özel ve tüzel kişilerle işbirliği içerisinde olmalı ve belediye çalışanlarının da kararlara katılımı sağlanmalıdır. Demokrasi ile yönetilen ülkemizde vatandaşların kararlara katılımı mutlaka sağlanmalıdır.

 

  • Etkililik ve Verimlilik:

Belediyelerin kaynakları sınırlıdır ve bu kaynaklar doğrultusunda hizmeti en iyi şekilde üretmek durumundadır. Dolayısıyla kaynaklar kullanılırken ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak, doğru alanlarda yatırım ve harcamalar yapılmalıdır. Belediyemiz çalışanları kamu görevlerinin icrasında kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması esasına göre çalışmaktadır

 

  • Sürdürülebilirlik:

Belediyemiz vatandaşların mahalli ve müşterek ihtiyaçları karşılanırken anlık kararlar ile yapılan geçici çözümler yerine; akılcı, planlı, kalıcı çözümlerle sürdürülebilir hizmetler üretmektedir.