Ağu
18

   İlçemiz, Karşıyaka mahallesi, 672 ada, 75-76-77-78 ve 79 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda yapılan arsa ve arazi düzenlemesine ait Parselasyon Planı, Ada Dağıtım Cetveli, Alan Hesap Cetveli, Düzenleme Ortaklık Payı Hesap Cetveli ve Belediye Encümenimizin 12.08.2020 tarih 92  karar numarası ile onaylanmıştır. Onaylanan Parselasyon Planı, Ada Dağıtım Cetveli, Alan Hesap Cetveli, Düzenleme Ortaklık Payı Hesap Cetveli 1(bir) ay süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İlanen duyurulur. 17/08/2020. İndirilebilir ilan içeriklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.. Encümen Karırını indirmek için TIKLAYIN...

Devamını Oku
Eyl
15

1/1.000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı  Plan Hükümleri İlavesi ve Değişikliği; Belediye Meclisimiz tarafından 07.09.2020 tarih ve 117 karar no ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmıştır. İlanen duyurulur. 15/09/2020   İNDİRİLEBİLİR BELGELER 1-117 nolu meclis kararı indirmek için tıklayınız.. 2- YALOVA İLİ, ARMUTLU İLÇESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İLAVESİ/DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU'nu indirmek için tıklayınız..  ...

Devamını Oku
Eyl
15

  İlçemiz Bayır mahallesi 981 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsellerin güneyinde bulunan yürürlükteki imar planında 7 metre genişliğindeki yol ile ilgili 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Karşıyaka mahallesi G21C22D2D pafta 733 ada 1 parsel ve 2 parsel sayılı taşınmazlar için Belediyemizce hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği; Belediye Meclisimiz tarafından 07.09.2020 tarih ve 118 karar no ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmıştır. İlanen duyurulur. 15/09/2020      İNDİRİLEBİLİ...

Devamını Oku