Şub
10

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI DUYURU EVSEL KATI ATIK BERTARAF SÖZLEŞMESİ'NE ESAS BİLGİLENDİRME   2872 sayılı Çevre Kanununun 11.maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisi’nce belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dış...

Devamını Oku
May
29

1/1.000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı  Plan Hükümleri İlavesi ve Değişikliği, Belediye Meclisimiz tarafından 29.05.2020 tarih ve 64 karar no ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmıştır. İlanen duyurulur. 29/05/2020    

Devamını Oku
Ara
12

Toki Anahtar Teslim İşlemleri 2. Blgesini burayı tıklayarak indirebilirsiniz.

Devamını Oku
Ara
12

Toki Anahtar Teslim İşlemleri 1.belgeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Devamını Oku
Mar
18

   İLAN METNİ               İlçemiz, Termal Turizm Merkezi sınırları kapsamında ve İlçe merkezinin kuzey kesiminde ormanlık alan içerisinde yer alan 110 MW güce sahip Göktepe Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesine ait 22 adet türbin alanına ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından 16.01.2020 tarih ve 2020-01/04 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’ nun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Bakanlıkça onaylanan planlar 1 ay süreyle Belediyemiz ...

Devamını Oku
Tem
23

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporlarını Aşağıdaki Linklerden İndirebilirsiniz. 2019-07-23 1-Ek-Link 2-Ek-Link

Devamını Oku
Tem
23

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporlarını Aşağıdaki Linklerden İndirebilirsiniz. 2019-07-23 1-Ek-Link 2-Ek-Link

Devamını Oku
Tem
23

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporlarını Aşağıdaki Linklerden İndirebilirsiniz. 1-Ek-Link 2-Ek-Link

Devamını Oku
Kas
15

T.C. ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GEREĞİNCE 2018 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KESİN SONUÇ LİSTLAN EDİLEN KADRO   SINIFI UNVANI DERECESİ BİRİMİ ADEDİ ARANILACAK ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU SAYISI   G.İ.H Mali Hizmetler Müdürü 1 Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 1-657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak, 2-Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 3-Son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı,...

Devamını Oku
Kas
15

T.C. ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI   MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 272 ADA 5 PARSEL KENT MEYDANI 5 NOLU İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ İLAN METNİ 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 272 ada 5 parsel kent meydanı 5 nolu işyeri, Belediye Encümeni tarafından 22.11.2018 tarihi Perşembe günü saat 15:00’da Belediyemiz Toplantı Salonunda 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine istinaden 3 yıl süreli aylık 1.000,00.(bintürklirası)-TL+KDV bedel üzerinden Açık İhale usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır. 2. İhalenin geçici teminat bedeli 1.080,00.(binseksentürklirası)-TL olup, ihale günü saat 14:50’ye kadar Belediye Tahsilat Servisi’ne veyahut Ziraat Bankas...

Devamını Oku