ARAMA
Armutlu  Belediyesi

EMLAK BEYAN BİLDİRİMİ

Geri

EMLAK BEYAN BİLDİRİMİ

Emlak vergisi bildirimi için gerekli evraklar nelerdir?

Mesken,işyeri,arsa ve arazi sahiplerinin 1319 Emlak Vergisi Kanununa göre emlak vergisi ödemesi gerekiyor. Emlak vergisi ödemeleri taşınmazın bulunduğu belediyeye beyanname vererek yani bildirimde bulunarak ödeniyor.

 

Emlak beyannamelerinin belediyeye en geç taşınmaz malın tapusunun tapusunun alındığı yılın sonuna kadar olarak belirleniyor. Ancak eğer alınan taşınmazın inşaatı tamamlanmadıysa, inşaat tamamlandıktan ve tapu alındıktan sonra aynı yıl içinde beyannamenin verilmesi gerekiyor.

 

Sonradan alınan gayrimenkuller ve ek binalar için alındığı yıl içerisinde beyanname verilmesi gerekiyor.

 

El birliği (İştirak halinde) mükellefiyetin ortaklar müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi münferiden de bildirim verebiliyor. Paylı mükellefiyette ise her ortak tarafından belirlenmiş paylar için ayrı ayrı bildirim verilmesi gerekiyor.

 

Geçici ve daimi mükellefiyetten yararlanan bina, arsa ve araziler için de bildirim verilmesi gerekiyor.Peki emlak vergisi bildirimi için gerekli evraklar nelerdir?

 

Emlak vergisi bildirimi için gerekli evraklar şu şekilde sıralanıyor:

*Tapu fotokopisi

*Nüfus cüzdanı fotokopisi

*Binalar için yapı kullanma izninin fotokopisi

*Binanın bulunduğu adres

*Beyan sahibinin ikamet adresi

*Vergi numarasıdır.

 

Bildirimde bulunduktan sonra vergi iki eşit taksitte ödeniyor. Birinci taksit, Mart ayından Mayıs ayı sonuna kadar; ikinci taksit, Kasım ayı içerisinde ödeniyor.