ARAMA
Armutlu  Belediyesi

ARMUTLU İLÇESİNİ KONU ALAN 12....

Geri

ARMUTLU İLÇESİNİ KONU ALAN 12.11.2020 TARİHLİ YALOVA 1 Bölü 50000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE YENİ KATI ATIK TESİSİ KURULMASINA İLİŞKİN SOSYAL MEDYADA YER ALAN ASILSIZ HABERLER HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

23 Aralık 2020
  “Yalova Armutlu Termal Turizm Merkezi” 4957/2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca, 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak ilan edilmiştir. “Yalova Armutlu Termal Turizm Merkezi” içerisinde öncelikli olarak turizm yatırımcılarına tahsise konu olabilecek kamu arazilerine yönelik ve kısmi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planları 4957/2634 sayılı kanunun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Planlama alanı içerisindeki sınırları işaretlenmiş “Yalova Termal Turizm Merkezi” ve “Yalova Armutlu Termal Turizm Merkezi’nde “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” koşulları geçerli olduğundan, bu kapsamdaki alanlarda plan onamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılacaktır.
  2007 yılı Haziran ayında 1/25000 Ölçekli Yalova Çevre Düzeni Planı’nda Yalova’nın tüm ilçelerine “Katı Atık Tesisleri Alanı” sembolü konulmuştur. Ancak turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı hiçbir katı atık tesisinin (hafriyat döküm sahası, çöp depolama sahası, beton santrali vb.) kurulmasına izin vermemektedir. 2018 yılı Mayıs ayında 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı bakanlıkça onaylanarak eski 2007 tarihli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı geçersiz kalmıştır. 1/50000 ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazlar 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 12.11.2020 tarihinde yapılan plan değişikliğinde kesinleşmiştir.
  Özetle olarak internet basını ve sosyal medyada siyaset konusu olarak propaganda yapılan “Katı Atık Tesisleri Alanı” 2007 tarihinden itibaren çevre düzeni planındadır. Ayrıca “Katı Atık Tesisleri Alanı” sembolü Çınarcık İlçesi ve Çiftlikköy, Denizçalı Köy’ünde de bulunduğundan bu yerlere yapılmak yerine turizm merkezi olarak belirlenen Armutlu İlçesi’ne yapılacağı iddia edilen katı atık tesisinin, Yalova il bütününde toplanacak atıkların bertaraf edilmesi plan hükümlerine ile yasalara ayrıca akıl ve mantığa aykırıdır. 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Açıklama Raporunda “Armutlu” ibaresinin Katı Atık Tesisleri başlığı altında yer alması bir maddi hata olup gerekli düzenlemenin yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmıştır.
Halkımıza duyurulur.
Belediye Başkanı
Mustafa TOKAT