EVSEL KATI ATIK BERTARAF SÖZLEŞMESİ'NE ESAS BİLGİLENDİRME

EVSEL KATI ATIK BERTARAF SÖZLEŞMESİ'NE ESAS BİLGİLENDİRME

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DUYURU

EVSEL KATI ATIK BERTARAF SÖZLEŞMESİ'NE ESAS BİLGİLENDİRME

 

2872 sayılı Çevre Kanununun 11.maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisi’nce belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz” denilmektedir.

 

Ayrıca; uygulamaya yönelik olarak, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından, Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz çıkartılmıştır.

Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine göre; Armutlu İlçesi sınırları içinde evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımızın söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri düşülmüş ve “Evsel Katı Atık Bertaraf Tarife Raporu” hazırlanmıştır.

 

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe istinaden düzenlenen ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuza göre hazırlanan Armutlu Belediyesi Evsel Katı Atık Bertaraf Ücret Tarifesi Armutlu Belediye Meclisi’nin 10.12.2019 tarih ve 157sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Adı geçen yönetmeliğin 12 inci maddesi 1 inci fıkrası “(1) Her bir abone için toplam sistem maliyeti o aboneye verilen veya verilecek hizmete göre hesaplanır. Atıksu altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idareleri hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacak her abone karşılıklı sözleşme yapmakla yükümlüdürler.” hükmü gereği bu yazının ilanı tarihinden itibaren İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm Çevre Temizlik Mükellefleri ile abonesi olmayan konutların15 gün içerisindeBelediyemize gelerek Evsel Katı AtıkBertaraf  Sözleşmesi imzalaması gerekmektedir.

 

SÖZLEŞME YAPMAYAN MÜKELLEFLER İLGİLİ YÖNETMELİĞİN 12. MADDESİNDE BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SÖZLEŞMEYİ YAPMIŞ SAYILACAKTIR.

 

HEMŞEHRİLERİMİZİN BİLGİSİNE ÖNEMLE DUYRULUR.

EVSEL KATI ATIK BERTARAF SÖZLEŞME ÖRNEĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ..

EVSEL KATI ATIK BERTARAF TARİFESİ 2020