Göktepe RES Enerji Santraline Ait İmar Planı Ölçekleri

Göktepe RES Enerji Santraline Ait İmar Planı Ölçekleri

   İLAN METNİ

 

            İlçemiz, Termal Turizm Merkezi sınırları kapsamında ve İlçe merkezinin kuzey kesiminde ormanlık alan içerisinde yer alan 110 MW güce sahip Göktepe Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesine ait 22 adet türbin alanına ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından 16.01.2020 tarih ve 2020-01/04 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’ nun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Bakanlıkça onaylanan planlar 1 ay süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İlanen duyurulur. 18/03/2020

 

PLANA AİT İNDİRELECEK VE ASKIYA ÇIKARTILMIŞ BELGELERİN LİNKLER;

1/1000 Ölçekli Planları  indirmek için kullanabileceğiniz indirme linki : 

https://drive.google.com/drive/folders/1ODkIrgqUo9CWzJ1m6WFzcakPGJok999U?usp=sharing

1/5000 Ölçekli Planları  indirmek için kullanabileceğiniz indirme linki : 

https://drive.google.com/drive/folders/1UR4_WqNj1Qu8G0MzbQKVmy3bRUh4qG9n?usp=sharing

1/25000   Ölçekli Planları  indirmek için kullanabileceğiniz indirme linki : 

https://drive.google.com/drive/folders/1zIeGlempM4k2O4WYU2kGuRRIG9iiMXdi