İlan

İlan

T.C.

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GEREĞİNCE 2018 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

KESİN SONUÇ LİSTLAN EDİLEN KADRO

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

BİRİMİ

ADEDİ

ARANILACAK ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU SAYISI

 

G.İ.H

Mali Hizmetler Müdürü

1

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1

1-657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2-Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3-Son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrolarında çalışmış olmak

1

SINAVI KAZANAN VE ATAMASI YAPILACAK PERSONEL

SINAV SONUCU

 

Sıra

Sınava Giren Personel Adı-Soyadı

Yazılı Sınav Sonucu

Sözlü Sınav Sonucu

Aritmetik Ortalama

 

1

 

Hande ATASAYAR

 

86,66

 

97

 

91,83