MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 272 ADA 5 PARSEL KENT MEYDANI 5 NOLU İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 272 ADA 5 PARSEL KENT MEYDANI 5 NOLU İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ

T.C.

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 272 ADA 5 PARSEL KENT MEYDANI 5 NOLU İŞYERİ

KİRALAMA İHALESİ

İLAN METNİ

1. Mülkiyeti Belediyemize ait 272 ada 5 parsel kent meydanı 5 nolu işyeri, Belediye Encümeni tarafından 22.11.2018 tarihi Perşembe günü saat 15:00’da Belediyemiz Toplantı Salonunda 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine istinaden 3 yıl süreli aylık 1.000,00.(bintürklirası)-TL+KDV bedel üzerinden Açık İhale usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

2. İhalenin geçici teminat bedeli 1.080,00.(binseksentürklirası)-TL olup, ihale günü saat 14:50’ye kadar Belediye Tahsilat Servisi’ne veyahut Ziraat Bankası Armutlu Şubesi nezdinde bulunan TR910001000932055060325001 nolu hesaba yatırılacaktır.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi, tebligat için adres beyanı,imzalı şartname,noter onaylı imza sirküleri, Belediyemize borcu olmadığına dair alınacak resmi yazı, geçici teminat yatırdığına dair makbuz,doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz,tüzel kişiler bu belgelere ek olarak ticaret sicil gazetesi veya oda kayıt belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

4. İhale dökümanı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Ayrıca, ihale şartnamesi www.armutlu.bel.tr adresinde, Belediyemiz İlan Tahtasında ve Armutlu Kaymakamlığı İlan Tahtasında ilan edilecektir.

Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.08/11/2018

 

ONAY

08.11.2018

Cengiz ARSLAN


Belediye Başkan V.