Salı
Çok Bulutlu
14°C | 20°C
Çarşamba
Hafif Yağmur
15°C | 18°C
Perşembe
Sağanak Yağışlı
9°C | 10°C

2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Konu
Karar Tarihi
Karar No
Müdürlük / Birim

2018 YILI OLAĞANÜSTÜ(OCAK) MECLİS GÜNDEMİ
 
Belediyemiz Meclisimiz, 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinin ek fıkrası gereği 19.01.2018 Cuma günü saat 11.00 de olağanüstü meclis toplantısını; belirtilen gün ve saatte Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır. İlanen duyurulur.
 
G Ü N D E M
------------------
1)    Açılış
2)    696 Sayılı KHK Kapsamında Şirket Kurulması
3)    Altyapı ve Üstyapı İçin İlbanktan Kredi Talebi 
3)    Kapanış
 
Mehmet BİRKAN
     Belediye Başkanı 


ARMUTLU BELEDİYE MECLİSİNİN
2018 YILI OCAK AYI  1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 
Meclis ve Belediye Başkanı:  Mehmet BİRKAN
Toplantıya Katılan Üyeler:Cengiz ARSLAN,  Tamer BOSTANCI, Mehmet Ferruh KARADENİZ, Şerif Yaşar AYDINER, Erkan VAROL, Erol AKDOĞAN, İbrahim KARABACAK, Önsel AKTUĞ
Toplantıya Katılmayan Üyeler: Mehmet KORSAN (Mazeretini bildirdi.)
Alınan Karar Sayısı: 3
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinin ek fıkrası gereği, 2018 Yılı 1.Olağanüstü Meclis Toplantısı 19.01.2018 Cuma günü saat 11.00 de Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mehmet BİRKAN'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Karar No :19- Yalova Valiliği(İl Mahalli İdareler Müdürlüğü)'nin 12.01.2018 tarih ve 16140386-250-E.452 sayılı yazısının ve eklerinin tetkik edilmesi sonucu; Belediye Başkanlık Makamından havale edilen 19.01.2018 tarih ve 1 sayılı Gerekçe Raporu incelenerek;personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek  ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için Belediyemizce, 20.000,00.-(yirmibin)TL sermayeli ARBELTEM PERSONEL TİCARET LİMİTED Şirketinin kurulmasına, %100 (yüzdeyüz) hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasının kabulüne karar verildi.(oybirliği)
Karar No :20- İlçemizde; asfalt, yol, yaya yolları yapımı, vb.gibi üst yapı işlerinde kullanılmak üzere  İller Bankası A.Ş.'den 1.500,000,00.-(birmilyonbeşyüzbin)TL ek kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mehmet BİRKAN'ın yetkili kılınmasının kabulüne karar verildi.(oybirliği)
Karar No: 21-  İlçemizde, içmesuyu altyapısı işlerinde kullanılmak üzere 700.000,00-(yediyüzbin)TL İlbank A.Ş.'den kredi kullanılmasına,krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mehmet BİRKAN'ın yetkili kılınmasının kabulüne karar verildi.(oybirliği)
Armutlu Belediye Meclisi’nin 2018 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 19.01.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.
 
 
                                                                                                                         Mehmet BİRKAN
                                                                                                                Belediye Başkan


 
 


 

DİĞER KARARLAR
 • 2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI EYLÜL AYI  MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi