Salı
Çok Bulutlu
14°C | 20°C
Çarşamba
Hafif Yağmur
15°C | 18°C
Perşembe
Sağanak Yağışlı
9°C | 10°C

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Konu
Karar Tarihi
Karar No
Müdürlük / Birim

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ
 
Belediye  Meclisimiz , 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi uyarınca ,aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 06/04/2018 tarihinde  Cuma günü saat 15:00'de Meclis Toplantı Salonunda olağan toplantısını yapacaktır.İlanen duyurulur.
 
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Bir Önceki Meclis Toplantı Kararlarının Görüşülmesi
3-Belediye Encümeni Üye Seçiminin Yapılması 
4-Meclis İmar Komisyonu Üye Seçiminin Yapılması  
5-Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçiminin Yapılması
6- 2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
7- 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
8- Kapanış

Mehmet BİRKAN
Belediye Başkanı
 
 
2018  YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 
Meclis ve Belediye Başkanı: Mehmet BİRKAN
Toplantıya Katılan Üyeler: Tamer BOSTANCI, Cengiz ARSLAN, Şerif Yaşar AYDINER, Erkan VAROL,İbrahim  KARABACAK,Önsel AKTUĞ, Erol AKDOĞAN, Mehmet KORSAN
Toplantıya Katılmayan Üyeler: Mehmet Ferruh KARADENİZ
                                                     (rahatsızlığı nedeniyle katılamadığına ilişkin mazeretini bildirdi.)
Gündem Dışı Öneriler: Gündem dışı iki önerinin gündem maddelerinin sırası ile görüşülmesinden sonra gündeme eklenerek görüşülmesine karar verildi.(oybirliği)
Alınan Karar Sayısı: 8
Karar  No: 51-Bir önceki toplantı kararları hazırlandığı şekliyle kabul edildi.(oybirliği)
Karar No: 52-5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin (b) bendi uyarınca, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine, yapılan gizli oylama ve açık tasnif sonucu; Meclis Üyeleri M.Ferruh KARADENİZ ile İbrahim KARABACAK seçildi.(oyçokluğu)
Karar No: 53-5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği,1 yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan açık oylama sonucu Meclis İmar Komisyonu’nun 4 kişiden oluşturulması ve Ş.Yaşar AYDINER, İbrahim KARABACAK, Erkan VAROL ve Mehmet KORSAN’ın Komisyonda görev almaları kabul edildi.(oybirliği)
Karar No: 54-5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği,1 yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan açık oylama sonucu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 4 kişiden oluşturulması ve Tamer BOSTANCI, Ş.Yaşar AYDINER, Erkan VAROL ve Erol AKDOĞAN’ın Komisyonda görev almaları kabul edildi.(oybirliği)
Karar No: 55-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi uyarınca hazırlanan “Armutlu Belediyesi 2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporu”ekleriyle birlikte maddeler halinde okunarak Meclise  sunuldu ve bilgi verildi.
Karar No: 56-5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereği ilgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan “Armutlu Belediyesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu” Meclise sunuldu.Bu kararın görüşüldüğü toplantıya ilgili mevzuat gereği Meclis 2.Başkan Vekili Tamer BOSTANCI Başkanlık etti.Konuya ilişkin yapılan müzakereler ve açık oylama sonucu,Faaliyet Raporunun kabulüne ve onaylanmasına karar verildi.(oyçokluğu-Meclis Üyeleri Erol AKDOĞAN ve Mehmet KORSAN red yönünde, Önsel AKTUĞ çekimser yönde oy kullandı) 
Karar No: 57- Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün Yönetmeliğine, Veterinerlik İşleri ilgili bölümün eklenmesine,Yönetmeliğin yeni halinin hazırlandığı şekli ile kabulüne ve Belediyemiz internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmesine karar verildi.(oybirliği)
Karar No: 58-Belediyemiz tarafından taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemleri tamamlanmış olup,Belediye şirketine yapılacak ödemelerin Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılması ayrıca Tablo.1’de belirtilen harcama kalemlerinden 46.77.06.37/01.3.9/03.05.hizmet alımları harcama kalemine 300.000,00-TL tutarında ödenek aktarımı yapılmasının kabulüne karar verildi.(oybirliği)  

Armutlu Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı, 06/04/2018 Tarihinde gerçekleştirilmiş olup,Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.
                                                                                       
                                                                                                                                               
     Mehmet BİRKAN
                                                                                                                                                    Belediye Başkanı
                                                                                      
 
 

DİĞER KARARLAR
 • 2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI EYLÜL AYI  MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi