Salı
Çok Bulutlu
14°C | 20°C
Çarşamba
Hafif Yağmur
15°C | 18°C
Perşembe
Sağanak Yağışlı
9°C | 10°C

2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Konu
Karar Tarihi
Karar No
Müdürlük / Birim

2018 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ
 
Belediye  Meclisimiz , 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi uyarınca ,aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 02/03/2018 tarihinde  Cuma günü saat 11:00'de Meclis Toplantı Salonunda olağan toplantısını yapacaktır.İlanen duyurulur.
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Bir Önceki Meclis Toplantı Kararlarının Görüşülmesi
3-3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17 ve 18.Maddeleri Uyarınca Oluşan Belediyemiz Hisselerinin Satışı Hususunda Karar Alınması. 
4-Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim Çalıştırılması ve Ödenecek Net Ücretin Belirlenmesi.
 5-Veteriner Hekim Kadro Derecesi ve Bazı Memur Kadro Derecelerinde Düzenlemeler Yapılması.
6- Evsel Katı Atık Uygulama Yönergesinin Görüşülmesi.
7-“Denetimli Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği”nin Görüşülmesi.
8- Şehiriçi Toplu Taşıma İşlemlerine İlişkin Meclis Trafik Komisyonu Kararlarının Görüşülmesi.
9- Denetim Komisyonu Ücretinin Belirlenmesi.
10-Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Yönetmeliklerinde Bazı Düzenlemeler Yapılması.
11-Kapanış
Mehmet BİRKAN
Belediye Başkanı

 

 
2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 
Meclis ve Belediye Başkanı: Mehmet BİRKAN
Toplantıya Katılan Üyeler: Tamer BOSTANCI, Mehmet Ferruh KARADENİZ, Şerif Yaşar AYDINER, Erkan VAROL, Erol AKDOĞAN, Mehmet KORSAN
Toplantıya Katılmayan Üyeler: Cengiz ARSLAN(Mazeretini bildirdi.)
Alınan Karar Sayısı:16
Karar No:35-Bir önceki toplantı kararları hazırlandığı şekliyle kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:36-Belediye hisselerinin satışı hususunda genel karar alınması ve encümene yetki verilmesi kabul edildi.(oyçokluğu-Meclis Üyeleri:Erol AKDOĞAN,Mehmet KORSAN ve Önsel AKTUĞ teklifin reddi yönünde oy kullandı)
Karar No:37-Tam Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim Çalıştırılması ve ödenecek net ücretin belirlenmesi kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:38-Bazı memur kadrolarında gerekli düzenlemelerin yapılması(sınıf,derece v.b.gibi)kabul edildi. (oybirliği)
Karar No:39-"Evsel Katı Atık Uygulama Yönergesi “nin hazırlandığı şekli ile kabulü ve uygulamaya geçilmesi kabul edildi. (oybirliği)
Karar No:40-"Denetimli Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği"nin hazırlandığı şekli ile kabulü ve uygulamaya geçilmesi kabul edildi. (oybirliği)  
Karar No:41- Şehiriçi Toplu Taşıma Güzergahlarının hazırlandığı şekli ile kabulü ve uygulamaya geçilmesi kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:42 Tahditli Plakalara uygulanacak gelir tarifesinin, Belediye Trafik Komisyonunun hazırladığı şekli ile kabul edilmesi ve uygulamaya ve Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:43-Meclis Denetim Komisyonu ile birlikte çalışacak olan İlçe Mal Müdürlüğü Personeli Varol COŞKUN’a çalışacağı beş gün için günlük ücret olarak memur aylık katsayısıx1000 gösterge rakamı tutarının ödenmesi kabul edildi.(oybirliği)   
Karar No:44-Yazı İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliklerinde bazı düzenlemelerin yapılması ve hazırlandığı şekli ile uygulamaya geçilmesi kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:45-İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği Muhtarlıklar Müdürlüğü Kurulması ve ilgili kadro cetvellerinin onaylanması kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:46-Tatil günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının yılda 60,00-TL olarak belirlenmesi ve Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:47-Şahin AKDOĞAN'a ait dilekçede;İlçemiz Hamamyolu Mevkii,pafta 34,parsel 6985 sayılı gayrimenkullerin bulunduğu alana ilave imar planı yapılması talep edilmiş olup,konunun Belediye Meclisince tetkikinde, dilekçe ekinde ilave imar planı yapılabilmesi için gereken kurum görüşlerinin, plan raporunun ve ilave imar planı önerisinin bulunmadığı görülmüştür.Bu nedenle yukarıda belirtilen bu eksikliklerin tamamlanması(kurum görüşlerinin de belediyemizce sorulması) sonucunda konunun tekrar Belediye Meclisinde görüşülerek,Meclis İmar Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Mehmet KORSAN ve Önsel AKTUĞ red yönünde oy kullandı) (Meclis Üyesi Erol AKDOĞAN bu toplantıda bulunmadı)    
Karar No:48- Belediyemize dilekçe veren Mehmet SEMİZ, söz konusu dilekçesinde;İlçemiz Çakaldere Mevkii,pafta 34 parsel 6987,pafta 34-22 parsel 6999,pafta 22-34 parsel 7000, pafta 17 parsel 7029-7037,pafta 22 parsel 7044 ve pafta 22 parsel 7046 sayılı gayrimenkullerin bitişiğindeki adada imar planı çalışmaları yapıldığını öğrendiğini ve yukarıda belirtilen parsellerinin kısmen veya tamamen ilave imar planı içine alınmasını talep etmiştir.Konunun Belediye Meclisince tetkikinde dilekçe ekinde ilave imar planı yapılabilmesi için gereken kurum görüşlerinin, plan raporunun ve ilave imar planı önerisinin bulunmadığı görüldüğünden, yukarıda belirtilen bu eksikliklerin tamamlanması(kurum görüşlerinin de belediyemizce sorulması) sonucunda konunun tekrar Belediye Meclisinde görüşülerek,Meclis İmar Komisyonuna havalesinin kabulüne, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Mehmet KORSAN,Erol AKDOĞAN ve Önsel AKTUĞ red yönünde oy kullandı)     
Karar No:49-Öğrenci bilet ücretinin 1,50-TL olarak belirlenmesinin kabulüne ve kabule müteakip Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenerek uygulamaya geçilmesi kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:50- Belediyemizce, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA)'na “Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”na proje sunulmasına ve kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet BİRKAN ve ikinci kişi olarak Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Personeli Serkan CEBECİ’nin yetkili kılınmasına, karar verildi.(oybirliği)
Armutlu Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı, 02/03/2018 Tarihinde gerçekleştirilmiş olup,Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.
 
 
                                                                                                                                                                                        Mehmet BİRKAN
                                                                                                                                                        Belediye Başkanı
 


DİĞER KARARLAR
 • 2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI EYLÜL AYI  MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi