Salı
Çok Bulutlu
14°C | 20°C
Çarşamba
Hafif Yağmur
15°C | 18°C
Perşembe
Sağanak Yağışlı
9°C | 10°C

2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Konu
Karar Tarihi
Karar No
Müdürlük / Birim

2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ
Belediye  Meclisimiz , 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi uyarınca ,aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 01/06/2018 tarihinde cuma günü saat 15:00'de Meclis Toplantı Salonunda haziran ayı olağan toplantısını yapacaktır.İlanen duyurulur.
 
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Bir Önceki Meclis Toplantı Kararlarının Görüşülmesi
3-İlan ve Reklam Vergisi Ödeme Dönemlerinin Belirlenmesi Teklifi’nin Görüşülmesi
 4-Belediyemiz Sosyal Tesisinin Encümen Kararlarının Onaylanması Teklifi’nin Görüşülmesi
5-Mali Hizmetler Müdürlüğü Gider Bütçesine Bütçe Kodu Açılması Teklifi’nin Görüşülmesi
6-Yol Harcamalarına Katılım Payının Belirlenmesi Teklifi’nin Görüşülmesi
 7-Akıllı Su Sayaçlarının Satışı ve Satış Fiyatının Belirlenmesi Teklifi’nin Görüşülmesi
8-Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Belediyemiz Hizmet Aracının Satışı Teklifi’nin  Görüşülmesi.
9-Kapanış
Mehmet BİRKAN
Belediye Başkanı2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI
KARAR ÖZETLERİ
 
Meclis ve Belediye Başkanı        : Mehmet BİRKAN
 
Toplantıya Katılan Üyeler          : Tamer BOSTANCI, Mehmet Ferruh KARADENİZ, Cengiz ARSLAN,
                                                        Şerif Yaşar AYDINER, Erkan VAROL,İbrahim  KARABACAK,
                                                        Önsel AKTUĞ,Erol AKDOĞAN, Mehmet KORSAN
 
Toplantıya Katılmayan Üyeler  :  Bulunmamaktadır.
 
Alınan Karar Sayısı                    :  7
 
 
Karar  No:71-Bir önceki toplantı kararları düzenlendiği şekliyle kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:72-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 10/05/2018 tarih 10610 sayılı yazısına istinaden İlan ve Reklam Vergisi ödeme dönemlerinin Mayıs ve Kasım ayları olarak belirlenmesine, karar verildi.(oybirliği)
Karar No:73-Belediyemiz Sosyal Tesisi ile ilgili alınan 81 ve 82 sayılı Encümen Kararlarının onaylanmasına, karar verildi.(oybirliği)
Karar No:74-Mali Hizmetler Müdürlüğü 2018 yılı gider bütçesine İller Bankası Sermaye Payı muhasebe işlemlerini yapmak üzere 46.77.06.31/01.1.2/05.08.Gelirlerden Ayrılan Paylar harcama kalemi açılmasına ve 46.77.06.31/01.1.2/09.04 Öngörülemeyen Giderler Ödeneğinden 1.000,00-TL ödenek aktarılmasına, karar verildi. (oybirliği)
Karar No:75-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86.maddesi uyarınca;Belediyemiz tarafından,asfalt, parke, kaldırım çalışmaları yapılan cadde ve sokaklardan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden bağımsız bölüm başına 267,00-TL-Yol Harcamalarına Katılım Payının alınmasına,Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğü'nün göndereceği gayrimenkul listelerine göre tahakkukların yapılmasına, peşin ödemelerde 200,25-TL alınmasına, ödemelerin dört eşit taksitte yapılmasına ve ödeme dönemlerinin ise Nisan-Ekim 2019, Nisan-Ekim 2020  olarak belirlenmesine  karar verildi.(oybirliği)
Karar No:76-Belediyemiz deposunda bulunan akıllı su sayaçlarının talep halinde satışının yapılmasına ve satış fiyatının  300,00-TL olarak belirlenmesine karar verildi.(oybirliği)
Karar No:77-Belediyemiz Ulaştırma Hizmetlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü tamamlayan ve sürekli arızalar çıkarması ayrıca tamir ve onarımının masraflı olması ile hizmet konusunda yetersiz kalması nedeniyle trafikten çekilmesi kararı alınan, 77 AK 113(Otobüs) plakalı Belediyemiz Hizmet Aracının, ilgili mevzuat gereği Makina Kimya Endüstrisinden de alış fiyat bilgisi alınarak satışına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine  karar verildi.(oybirliği)  
 
 
Armutlu Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı, 01/06/2018 Tarihinde gerçekleştirilmiş olup,Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.
 
Mehmet BİRKAN
 Belediye Başkanı
 

DİĞER KARARLAR
 • 2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI EYLÜL AYI  MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi