Salı
Çok Bulutlu
14°C | 20°C
Çarşamba
Hafif Yağmur
15°C | 18°C
Perşembe
Sağanak Yağışlı
9°C | 10°C

2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Konu
Karar Tarihi
Karar No
Müdürlük / Birim

2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ
 
Belediye  Meclisimiz , 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi uyarınca ,aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 02/02/2018 tarihinde  Cuma günü saat 15:00'de Meclis Toplantı Salonunda olağan toplantısını yapacaktır. İlanen duyurulur.
 
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Bir Önceki Meclis Toplantı Kararlarının Görüşülmesi
3-Meclis Toplantı Günü ve Saatinin Belirlenmesi
4-Meclis Başkan ve Üyelerinin Huzur Haklarının Belirlenmesi
5-Fen İşleri Müdürlüğü'nde Görev Yapan Sözleşmeli Personellere(3 personel) Ödenen                    Ücretlerin Güncellenmesi
6-Belediyemiz Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yönetmeliği'nde Bazı Düzenlemeler            Yapılması
7-Belediyemiz Muhtaç Kimselere Sosyal Yardım Yönetmeliği'nde Bazı Düzenlemeler          Yapılması
8- İlçemizde Yaz Döneminde İnşaat Yasağı Kararı Alınması
 9-Kıymet Takdir Komisyonu ile Uzlaşma Komisyonu'nun Oluşturulması ve Bu Kapsamda Üye Seçiminin Yapılması
10-İlave İmar Planına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi
 11-Kadastro Çalışmaları İçin Dört Adet Yedek Üyenin Belirlenmesi,
 12-Kapanış
Mehmet BİRKAN
Belediye Başkanı


 
 
 2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 
Meclis ve Belediye Başkanı: Mehmet BİRKAN
Toplantıya Katılan Üyeler: Cengiz ARSLAN,  Tamer BOSTANCI, Mehmet Ferruh KARADENİZ, Şerif Yaşar AYDINER, Erkan VAROL, Erol AKDOĞAN, Mehmet KORSAN
Toplantıya Katılmayan Üyeler: İbrahim KARABACAK-Önsel AKTUĞ(Mazeretlerini bildirdiler.)
Alınan Karar Sayısı:13
Karar No: 22-Bir önceki toplantı kararları hazırlandığı şekliyle kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:23- Meclis toplantılarının her ayın ilk cuma günü saat :15.00’de yapılması kabul edildi. (oybirliği)
Karar No:24- 2018 yılı için meclis başkan ve üyelerine, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında ödeme yapılması kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:25- Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personellere (3 kişi)  ödenen ücretlerin güncellenmesi kabul edildi. (oybirliği)
Karar No:26-"Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardım Yönetmeliği"nin güncellenmesi kabul edildi. (oybirliği)
Karar No:27-"Muhtaç Kimselere Sosyal Yardım Yönetmeliği"nin güncellenmesi kabul edildi.  
Karar No:28- İlçemizde 15/06/2018-01/09/2018 tarihleri arasında, tümüyle inşaat yasağı uygulaması yapılması  kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:29- Belediyemiz Takdir Komisyonu Üyeliğine ; Meclis Üyesi Tamer BOSTANCI'nın seçilmesi,
Belediyemiz Uzlaşma Komisyonu Üyeliğine Meclis Üyesi M.Ferruh KARADENİZ'in seçilmesi kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:30- Belediye Meclisi'nin 08/12/2017 tarih ve 122 sayılı kararı ile onaylanarak askıya çıkarılan ilave imar planlarına yapılan itirazın reddine ve söz konusu planların onaylandığı şekli ile kabulüne  karar verildi.(oybirliği-Meclis Üyesi Erol AKDOĞAN bu teklif görüşülürken toplantıda bulunmadı)
Karar No:31-Kadastro çalışmaları için belirlenmemiş olan dört yedek üye belirlendi.(oybirliği)
Karar No:32-Meclis Denetim Komisyonunun yeni üyesi yapılan gizli oylama sonucu  İbrahim KARABACAK olarak belirlendi.(oyçokluğu)
Karar No:33-Belediyemizce 10 adet "M" plakası verilmesine ve bu hususta yapılacak ihale iş ve işlemleri için de Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi kabul edildi.( oyçokluğu-Meclis Üyesi  Mehmet KORSAN red  yönünde oy kullandı)
Karar No:34- Armutlu Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'nün  yardım talebinin, Belediyemiz hizmetlerinin öncelik sırası ve ivediliği göz önünde bulundurularak bütçe imkanlarımız çerçevesinde karşılanmasına,okul servis ücreti talebinin ise,Belediyemiz Ulaştırma Hizmetlerinin kontrolünde yakıt yardımı şeklinde ve yine bütçe imkanlarımız çerçevesinde karşılanmasının kabulüne karar verildi.(oybirliği)
 Armutlu Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı, 02/02/2018 Tarihinde gerçekleştirilmiş olup,Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.
 
 
                                                                                                                                                                                        Mehmet BİRKAN
                                                                                                                                                       Belediye Başkanı


DİĞER KARARLAR
 • 2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI EYLÜL AYI  MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi