Cumartesi
Parçalı Bulutlu
6°C | 17°C
Pazar
Az Bulutlu
6°C | 18°C
Pazartesi
Parçalı Bulutlu
8°C | 23°C

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İKİ ADET(BAYAN-ERKEK) DAĞ KAPLICASI HAMAMI VE YAN TARAFTA BULUNAN ÇAY BAHÇESİ OLARAK KULLANILAN BOŞ ALAN KİRALAMA İHALESİ

 MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İKİ ADET(BAYAN-ERKEK) DAĞ KAPLICASI HAMAMI VE YAN TARAFTA BULUNAN ÇAY BAHÇESİ OLARAK KULLANILAN BOŞ ALAN KİRALAMA İHALESİ

                                                                             

                                                                                              T.C.

                                          ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

          MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İKİ ADET(BAYAN-ERKEK) DAĞ KAPLICASI HAMAMI VE YAN TARAFTA BULUNAN ÇAY BAHÇESİ OLARAK KULLANILAN BOŞ ALAN KİRALAMA İHALESİ

                                                       İLAN METNİ

 

1.      Mülkiyeti Belediyemize ait,  iki adet (bayan-erkek) dağ kaplıcası hamamı ve yan tarafta bulunan çay bahçesi olarak kullanılan boş alanın Belediye Encümeni tarafından 25.04.2018 tarihi Çarşamba günü saat 15:00’de Belediyemiz Toplantı Salonunda 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine istinaden 3 yıl süreli , yıllık 145.000 -TL+KDV bedel üzerinden Açık İhale usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

 

2.      İhalenin geçici teminat bedeli 4.350,00 TL (dörtbinüçyüzellitürklirası), ihale doküman bedeli 250,00 TL (ikiyüzellitürklirası)  olup, ihale günü saat 14:30’a kadar Belediye Tahsilat Servisi’ne veyahut Ziraat Bankası Armutlu Şubesi nezdinde bulunan TR91000100093205506032-5001 nolu hesaba yatırılacaktır,

 

3.      İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi, tebligat için adres beyanı,imzalı teknik şartname,imzalı ihale şartnamesi,noter onaylı imza sirküleri, Belediyemize borcu olmadığına dair alınacak resmi yazı, geçici teminat yatırdığına dair makbuz, tüzel kişiler bu belgelere ek olarak ticaret sicil gazetesi ve oda kayıt  belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

4.      İhale dökümanı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Ayrıca, ihale şartnamesi www.armutlu.bel.tr adresinde, Belediyemiz İlan Tahtasında ve Armutlu Kaymakamlığı İlan Tahtasında ilan edilecektir.

           Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.12/04/2018


DAĞ KAPLICA HAMAMLARI(KADIN-ERKEK) VE ÇAY BAHÇESİ OLARAK KULLANILAN BOŞ ALAN İHALE  ŞARTNAMESİ

------------------------------------------------------------------------- 

Mülkiyeti Belediyemize ait,  iki adet (bayan-erkek) dağ kaplıcası hamamı ve yan tarafta bulunan çay bahçesi olarak kullanılan boş alanın Belediye Encümeni tarafından 25.04.2018 tarihi Çarşamba günü saat 15:00’de Belediyemiz Toplantı Salonunda 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine istinaden 3 yıl süreli , yıllık 145.000,00 -TL+KDV bedel üzerinden Açık İhale usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

1.Bir adedi erkeklere ve bir adedi de bayanlara mahsus olmak üzere 2 adet hamam mevcut olup kullanılır durumdadır.

2.İsteklilerde aranacak şartlar;

GERÇEK KİŞİLER 

a. Nüfus Cüzdan Sureti

b. İkametgah Belgesi,

c. Tebligat için Adres Beyanı,

d. İmzalı Teknik Şartname

e. İmzalı İhale Şartnamesi,

f. Belediyemize borcu olmadığına dair alınacak resmi yazı,

g.Geçici teminat yatırdığına dair makbuz

h. Noter Onaylı İmza Sirküleri

 

TÜZEL KİŞİLER

 

a. Nüfus Cüzdan Sureti

b. İkametgah Belgesi,

c. Tebligat için Adres Beyanı,

d. İmzalı Teknik Şartname

e. İmzalı İhale Şartnamesi,

f. Belediyemize borcu olmadığına dair alınacak resmi yazı,

g.Geçici teminat yatırdığına dair makbuz

h. Noter Onaylı İmza Sirküleri

ı. Ticaret Sicil Gazetesi

i. Oda Kayıt Belgesi

3. KDV dahil ihale bedelinin 1/3 ü (üçtebir) sözleşme sırasında tahsil edilecek ve ilk yıl için kalan miktar yüklenicinin talebi doğrultusunda 12 yada 8 eşit taksite bölünecektir.Ödemeler Belediyemiz tahsilat servisine veya 5506032-5001 nolu Ziraat Bankası hesabına yatırılacaktır.İhale bedelinin 1/3 ü (üçtebir) oranında tahsil edilecek bedel yalnızca birinci yıl için geçerlidir.Diğer yıllar yıllık kira bedeli 12 aya bölünerek tahsil edilecektir.Süresinde ödenmeyen kiralara kanuni gecikme faizi uygulanabileceği gibi 2 ay üst üste kira ödenmemesi tahliye sebebi sayılacaktır.

4.İhaleye müteakip sözleşme yapılmadan önce ihale bedelinin (KDV hariç ) % 6 sına tekabül eden miktarın kesin teminat olarak yatırılması gerekmektedir.

 

                                                           1

 

 

 

5.Sözleşme aşamasında 2.000,00 TL (ikibintürklirası) depozito bedeli alınacaktır.

6.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

7. İhale kararı karar tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde ita amirince onaylanacak olup ihale üzerinde kalan kişi 15 (onbeş) gün içerisinde Belediyemize gelerek sözleşme yapmak zorundadır.

9. İhaleden doğabilecek her türlü vergi,resim ve harçlar ile elektrik ve telefon gibi zorunlu giderler ihale uhdesinde kalan kişiye aittir.İhaleye müteakip sıcak su sağlayan motor ve jeneratör elektrik gideri Belediyeye ait olup,hamamlar içerisinde harcanan elektrik ve yakıt gideri kiracıya aittir.Sözleşmenin imzalanmasından sonra 1 ay içerisinde elektrik abonesi işletici adına yapılacaktır.

10. İhale sonucu belirlenen kira bedeli ilk yıl sabit olup, takip eden yıllar için Devlet İstatistik Kurumunun belirlediği TEFE-TÜFE  oranında artış yapılacaktır.

11. İşyeri amacı dışında kullanılmaz ve üçüncü kişilere kiraya verilemez.

12.Kira müddeti sözleşme tarihinden itibaren başlayacak ve üç yol bittiğinde sona erecektir.Süre uzatımı yapılmayacaktır.

13. İhaleyi müteakip kira sözleşmesi; İhale öncesi www.armutlu.bel.tr adresinde yayımlanmış olan (ihale şartnamesinde ve teknik şartnamede belirlenen) hususlara göre  yapılacaktır.

14. İhtilafların çözüm yeri Gemlik Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

 

 

                                                                                                          Mehmet BİRKAN

                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              2

                                                                                                                          

 

ONAY

12.04.2018

 

M.Ferruh KARADENİZ

Belediye Başkanı Vekili

                                                                                                                      

Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi