Cumartesi
Sağanak Yağışlı
7°C | 12°C
Pazar
Yağışlı
5°C | 7°C
Pazartesi
Yağışlı
5°C | 11°C

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 
 
 
 
ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
 
 
1-      Armutlu İlçesi Şehiriçi Özel Otobüs çalıştırılması işi 3 ay 19 gün süreli 2 adet araç çalıştırılması şeklinde 2886 sayılı Kanunun 51. Maddesinin a bendine istinaden; aylık bedel 2 araç için 2.500.00.-(ikibinbeşyüz)TL + KDV olarak 07.02.2018 Çarşamba Günü saat 15:00’de ihaleye çıkarılacaktır.
 
2-      İşin Geçici teminatı 300,00.-(üçyüz)TL olup, ihale günü saat 14.30’a kadar Belediye Tahsilat Servisine yatırılacaktır.
 
3-      İsteklilerin; nüfus kayıt örneğini, ikamatgah belgesini, varsa şirket belgesini, geçici teminat makbuzu ile Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
 
4-      Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Yazı İşlerinden temin edilebilir, ayrıca ihale şartnamesi Belediyemiz İlan Tahtasında yayımlanmıştır.
 
 
 
 
Canan ERDOĞAN
Yazı İşleri Müdür V.
 
 
 
ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMACILIKİŞİNİN KİRAYA VERİLMESİ İHALE ŞARTNAMESİ
 
 
1       Armutlu İlçesi Şehiriçi Özel Otobüs çalıştırılması işi 3 ay 19 gün süreli 2 adet araç çalıştırılması şeklinde 2886 sayılı Kanunun 51. Maddesinin a bendine istinaden 2.500,00.-TL+KDV bedelle ihaleye çıkarılacaktır. 
 
2       İhale 07.02.2018 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediye İhale Komisyonunca yapılacaktır.
 
2-       İşin Geçici teminatı 300,00.-(üçyüz)TL olup, ihale günü saat 14.30’a kadar Belediye Tahsilat Servisine yatırılacaktır.
 
3-      İsteklilerin; nüfus kayıt örneğini, ikametgah belgesini, varsa şirket belgesini, geçici teminat makbuzu ile Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
 
4-      İhaleden doğan her türlü vergi, resim ve harçlar ihaleyi alana aittir
 
5-      Kiracı işi ikinci şahıslara devredemez, kiraya veremez. Belediye gerek duyduğu takdirde ihaleyi tek taraflı fesh edebilir.
 
6-      Şehiriçi güzergahı 2 şekilde olacaktır.
 
6.1. Armutlu-İskele-Yılandar-Hastane
6.2. Armutlu-İskele-Tavşantepe-Hastane
         7- Taşıma saatleri günde 10 seferden az olmamak üzere yüklenici tarafından belirlenecektir.
 
 
 
       İş bu şartname 7 (yedi) maddeden oluşmuştur.  31.01.2018
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Canan ERDOĞAN
                                                                                                                      Yazı İşleri Müdür V.
 
 
 
 
     
 
 
                                                           
 
                                                                                                                         

Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi